Dopisek na stopce listu do ks. Reibschlagera napisanego w 1797 r. przez + Carolusa Hohenzollera.
Notatka podpisana m. in. przez ks. Joerdela (prob. w Tucznie 1828-35)

<<<<<