B
I
O
G
R
A
M
 

? JAN

Uznawany za najstarszego syna Andrzeja II Tuczyńskiego i Marianny Leszczyńskiej. Urodził się zapewne przed 1626 rokiem. Takie datowanie urodzin nakazuje wyznaczyć narodziny Jana na okres przed zawarciem związku małżeńskiego z Marianną Leszczyńską. Albo zatem Andrzej I miał wcześniej jeszcze jedną żonę, co mało prawdopodobne, bo nic o tym nie wiadomo, albo Jan nie był synem Andrzeja II i Leszczyńskiej. Wybieram to drugie rozwiązanie, skoro syn Leszczyńskiej o tym imieniu był duchownym!

W latach 1657–1658 Jan Tuczyński miał być dowódcą chorągwi pancernej pod dowództwem Stefana Czarnieckiego. Ponoć z Czarneckim sławnym wojownikiem siła w Olsacyi dokazywał. Brał udział w odsieczy Danii w 1658 roku. Uczestniczył według rodowych genealogów w bitwie pod Chocimiem w 1673 roku. Pociągnął także z Czarnieckim na wojnę ze Szwecją do Danii. Wydaje się, że kronikarze pomylili imiona Tuczyńskich. W 1674 roku Stanisław Malechiński, który dochodził żołdu po bracie stryjecznym Wojciechu Malechińskim, wspominał, że brat służył pod chorągwią Stanisława Wawrzyńca Gliszczyńskiego, towarzysza z chorągwi rotmistrza Tuczyńskiego. Nie podał jednak imienia tegoż Tuczyńskiego. Przypuszczam jednak, że ów oficer „Jan Tuczyński” to raczej Stanisław III Tuczyński, który rzeczywiście walczył pod Chocimiem i czasami był mylony ze swym bratem Janem (ale duchownym!).

 <<<<<