B
I
O
G
R
A
M
Y

 

ANDRZEJ I

 

Syn Stanisława 1 Starszego i Katarzyny Opalińskiej. Kanonik gnieźnieński. Urodził się w 1564 roku. Imię Andrzej trafiło do rodu Tuczyńskich poprzez rodzinę matki. Zostało przejęte po wuju Andrzeju Danaborskim, staroście nakielskim (1526) i Andrzeju Oporowskim, kanoniku wrocławskim (1310).
Andrzej I Tuczyński został wspominany jako właściciel Tuczna w 1577 i 1579 roku. Przyjmuje się, że zmarł w 1590 lub po 1590 roku. Najprawdopodobniejszy termin zgonu Andrzeja I to rok 1591, gdy nie wspomniano go wśród rodzeństwa.
 

 <<<<<