B
I
O
G
R
A
M
 

ANNA

W 1642 i 1647 roku Katarzyna wspomniana została jako najstarsza córka Andrzeja II i Marii Leszczyńskiej. Anna już w 1649 roku była zamężna. Mogła się zatem urodzić około 1629 roku. Byłaby drugim dzieckiem w rodzeństwie. Swoje imię odziedziczyła po babce Annie Tuczyńskiej de domo Firlej, żonie Krzysztofa II, albo po ciotce ze strony matki Annie Leszczyńskiej, żonie podkomorzego kaliskiego Jana Potockiego.

W 1649 roku mąż Anny Tuczyńskiej, rotmistrz Zygmunt ze Strzemielca Łaszcz herbu Prawdzic, syn Piotra kasztelana lędzkiego i Jadwigi hrabianki Latalskiej herbu Prawdzic, został ustanowiony dowódcą powiatu konińskiego na wyprawę wojenną. Przed wyprawą na Ukrainę przeciwko Chmielnickiemu zapisał sumę 80.000 złp. żonie Annie z Tuczna Tuczyńskiej. Jednocześnie skwitował Mariannę Tuczyńską, podkomorzynę inowrocławską, wdowę, z sumy 40.000 złp. Zygmunt uczestniczył w kampanii na Ukrainie i być może w bitwie pod Beresteczkiem.

Anna Tuczyńska zmarła w końcu stycznia 1669 roku. Pochowana została w klasztorze bernardynów w Kole dnia 28 stycznia 1669 roku. Potwierdza to zapiska sądowa z tego roku, w której Zygmunt z Strzemielca Łaszcz, kasztelan lędzki, pozostały mąż Anny z Tuczna Tuczyńskiej, skarży Stanisława Tuczyńskiego, stolnika inowrocawskiego, o gwałty. Gdy kasztelan 28 stycznia odprawiał pogrzeb żony u bernardynów w Kole, stolnik jako brat rodzony żony tej był obecny i tam począł się wadzić z czeladzią kasztelana brzeskiego, a potem w czasie uczty po pogrzebie obrażał gospodarza, rozbijał zastawy i bił służbę domową.

W 1680 roku wspominano, że Anna Tuczyńska była opiekunką kościoła gdańskiego. Małżonkowie Anna Tuczyńska i Zygmunt Łaszcz nie mieli dzieci. Łaszcz jeszcze w 1670 roku był kasztelanem lądzkim i do pogranicznych dyfferencyi wybrany.

 <<<<<