B
I
O
G
R
A
M


ANNA
TERESA

Córka Stanisława III Krzysztofa. Urodziła się 29 lipca 1668 roku. Ochrzczona 1 sierpnia 1668 roku. Jej rodzicami chrzestnymi byli Zygmunt Łaszcz, kasztelan lędzki, i z Tuczyńskich Thulibowska, kasztelanowa kamieńska. Żona Jędrzeja Niemojewskiego herbu Rolicz z Lubieńca, kasztelana bydgoskiego 1687, wojownika spod Chocimia (1673). Mieli synów: Andrzeja, Jakuba, Jana i Józefa.

Jako wdowa wspomniana w 1711 roku, gdy występowała w imieniu swych dzieci. W 1719 roku jako sukcesorka ojca Stanisława Tuczyńskiego wraz z Marianną z Tuczna wdową po Andrzeju Mycielskim, chorążym poznańskim, 2-ov. po Adamie Radońskim. Sprzedała siostrze Mariannie: 1/2 dóbr: miasta Tuczno z folwarkami i młynami Piła, wsi: Stybowo, Russendorf, Melentin, Marta, Knabendorff, Złotowo, Stalenberg, z folwarkami i młynami Małogoszcz, z folwarkiem Marcinkowo z folwarkami, Lubsdorff, Jeziorki, Armsdorff, Bytyń i Drecz., Nakielno, Stręczno, Pilawka z młynem Brunkowo, Dykowo i Nowy Młyn w powiecie wałeckim, za 40.000 złp.

W 1723 roku wspomniana Anna Tuczyńska wdowa po Andrzeju z Lubieńca Niemojewskim kasztelanie bydgoskim, oraz jej dzieci: Jan, Józefa, Apolinara, żona Andrzeja Umińskiego skarbnika brzesko-kujawskiego i Marianna panna Niemojewscy, którzy sądzili się z Ewą z Unrugów wdową po Aleksandrze Hazie, burgrabim ziemskim wschowskim oraz Aleksandrem, Jerzym Sebastianem, Ludwiką żoną Jana Twardowskiego, Anną i Elżbietą Ewą pannom Hazom, dzieciom tegoż burgrabiego z żony Urszuli Golczówny. Wspomniana jako zmarła i pochowana w Boguniewie w 1727 roku.

 <<<<<