B
I
O
G
R
A
M
Y

ELŻBIETA

 

Elżbieta Tuczyńska była żoną Gerda von Manteuffel na Kołaczu i Popielewie. Jednakże badacze historii rodu von Manteuffel wspominają, że była córką Krzysztofa von Wedel z Tuczna i marszałkówny polskiej Opalińskiej, co czasami jest powtarzane przez literaturę współczesną. Tymczasem żaden z Krzysztofów Tuczyńskich de Wedel nie miał za żony Opalińskiej. Dlatego prawdopdobnie Elżbietę należy uznać za córkę Stanisława I Tuczyńskiego i Katarzyny Opalińskiej.


 

 <<<<<