Genealogia rodu Tuczyńskich de Wedel (XVI - pocz. XVIII w.)

Źródła do genealogii Tuczyńskich de Wedel stanowią księgi ziemskie, zachowane w zespołach w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Niektóre informacje genealogiczne przynoszą tablice do portretów trumiennych Tuczyńskich de Wedel z XVII-XVIII wieku. Jak dotąd nie badano bliżej genealogii tej linii rodu von Wedel. Podobno ma istnieć jakaś rękopiśmienna kronika rodu Tuczyńskich, ale z powodu przechowywania w prywatnych rękach jest nieosiągalna, lub po prostu nie istnieje. W polskiej literaturze nie zajmowano się bliżej Tuczyńskimi. Chociaż Wedlowie Tuczyńscy zgromadzili dużą fortunę w XVII i XVIII wieku, to niewiele miejsca poświęcono im w polskich herbarzach. Jako jeden z pierwszych podał krótką wzmiankę o Tuczyńskich B. König.

Wspomina o nich w kilku zdaniach K. Dachnowski, a najwięcej K. Niesiecki. Nic nowego nie wniosły informacje podane przez Z. Leszczyca w początkach naszego stulecia ani herbarze pojawiające się w ostatnich latach. Ponadto błędnie wprowadzono do rodu von Wedel mieszczan obornickich o podobnym nazwisku. Genealogię Wedlów Tuczyńskich najczęściej przedstawiano w bardzo prostych i zawierających usterki schematach. Według pomorskiego badacza J. B. Steinbrücka z XIX wieku linia ta miałaby obejmować osiem osób i wyglądać następująco:

Sulislaus – Johannes – Heinricus – Marcus – Mathias – Stanislaus – Mathias – Stanislaus

U historyków rodowych wykres przyjmował inne formy, uwzględniając tylko główne postacie z tej linii. Max von Wedel w swej monografii uwzględnił dziewiętnaście osób w następującym schemacie:
 

Subislaus

     

Johann

     

Johann

 

Jerzy

 
Dawid Sulisz    
Mathias Jakub   Krzysztof
Andrzej Krzysztof Piotr Stanisław
  Andrzej   Kazimierz
Jan Stanisław Krzysztof  
  Stanisław    
  Andrzej    

 

Według Kaspra Niesieckiego rodzina Tuczyńskich wyglądała następująco:

Maciej - N.N.
1528
         
N. Tuczyńska
x Mikołaj Wejher
?N. Tuczyńska
x Rembowski
Jan Tuczyński
rotmistrz
1658
Krzysztof
x Anna Firlej
Piotr
+ 1590
 
      Marianna
x Jan Sokołowski
Jędrzej
x Marianna
Leszczyńska
 
Katarzyna
1x Tolibowski
2x Smoszewski
Anna
x Zygmunt Łaszcz
N. córka
benedyktynka
Kazimierz Jan
kanclerz i kan. poznański
Stanisław
Krzysztof
x Konstancja
Prusimska
      Marianna
1x Jędrzej
Mycielski
2x Adam
Radoński
Anna
x Jędrzej
Niemojewski
N. syn
Jędrzej
starosta
powidzki

Na akwarelowym drzewie genealogicznym z początków XX wieku, znajdującym się dzisiaj na zamku w Tucznie, autorka Clara von Wedel z Poznania umieściła w linii tuczyńskiej siedemnaście następujących osób:

 

Johann z Tuczna 1444, zm. 1470

 
    Dawid   Zulis
    Mathias Jakub Jerzy
  Stanisław Jan   Krzysztof
Andrzej Krzysztof Piotr   Stanisław
  Andrzej      
Jan Stanisław Kazimierz    
  Stanisław      
  Andrzej      


Tablica genealogiczna I: Tuczyńscy de Wedel (XVI-pocz. XVIII w.)
 

MATZEKE I wsp. 1474

       

MATZEKE (MAĆKO) II
Tuczyński de Wedel
*ok.1474, wsp.1490 – zm. 1550 Tuczno
pan Tuczna 1474, ½ Drawna, Korytowa
14 90,92, 99,1525, 32, 46
x ok.1510 Katarzyna Donaborska h.Topór
(*ok.1490 - zm. po 1556)
c. Jana Starszego (1450- zm. p. 1518)
kasztelana rogozińskiego i Petroneli Oporowskiej
 

JAKUB
*po1474, wsp.1490-1508
z Drawna i Tuczna

 

           
  JAN I
*1510/12, zm. 1550-55
z Tuczna 1532, 48, 50
 
KRZYSZTOF I
Tuczyński de Wedel
*1513/15, zm. 1570
z Tuczna 1522, 48, 58
sędzia wałecki
x ok. 1553 Anna,
zm. po 1587
Rossnowska vel
Rożnowska
ANNA
Tuczyńska de Wedel
*ok. 1525
x po 1543
Andrzej Jankowski
STANISŁAW I
Tuczyński de Wedel
*1516/17, zm. 1587
na Tucznie 1532-81
x 1561 Katarzyna Opalińska herbu Łodzia,
kasztelanka lędzka
zm. 1575
 
                       
STANISŁAW II Młodszy
Tuczyński, z Tuczna 1587
*1554/60, zm. 1590
x 1578 Dorota Frydlandzka de Wedel, zm. po 1618
2v-to: 1596 Jan z Górki
kaszt. santocki 1601-04
zm. 1609
MAŁGORZATA
Tuczyńska
*1554/60, zm. 1621/25
x 1576 Stanisław Zaremba z Kalinowy,
zm. ok. 1611
ANDRZEJ I
Tuczyński
*1564, zm. po 1590
kanonik gnieźnieński
na Tucznie 1574,
1577, 1589
KRZYSZTOF II Tuczyński
*1565, zm. 6.01.1649 na Tucznie 1577, kaszt. santocki 1615/23 (-58?)
kaszt. pozn. 1623-49
1x Marianna Zborowska
2x po 1606 Anna Firlej herbu Lewart, zm. 1614, córka Jana Firleja, woj.
krakowskiego z Dąbrownicy
PIOTR I
Tuczyński
* najwcz. 1566
na Tucznie 1574,
1575, 1583
zm. 1590/91
ELŻBIETA
Tuczyńska
x Gerd von
Manteuffel
na Kołbaczu
i Popielewie
                         
  (1)
MARIANNA
*1593/94,
zm. 17.07.1638
x 1621 Jan Sokołowski
kaszt. bydgoski, star. radziejowski z Wawrzy-mowa, zm. 1631
(2)
ANDRZEJ (Jędrzej) II Tuczyński *1602 zm. 1642, podkomorzy inowrocławski 1622/29 dziedzic w Tucznie, Strącznie, Nakielnie i Pilawce, pokojowiec królowej 1639,
x 1626 Marianna Leszczyńska, córka Wacława Leszczyńskiego herbu Wieniawa, kanclerza koronnego, zm. 1687/88
(2)
MAŁGORZATA
* po 1603,
zm. 1640 lub po 1646
x. Mikołaj Wejher,
herbu własnego
1657/59
(?)
JAN
*1605/14
rotmistrz chorągwi pancernej
 
                       
JAN II
*1627/8
zm. 1664
kanonik gnieź.
1661
kanclerz
na Tucznie
1656
ANNA
*1629
zm. 1669
x 1649
Zygmunt
Łaszcz
STANISŁAW III KRZYSZTOF de Wedel
na Tucznie i Zbąszyniu 1642,*1630/32, zm. 25.04.1695
poseł na Sejm konwokacyjny, starosta pyzdrski 1676
student w Ingolstadt w kolegium jezuickim, stolnik inowrocławski 1661-72, kaszt. gnieźnieński 1682-94,
starosta powidzki 1679-81, uczestnik bitwy pod Chocimiem 1672, rotmistrz chorągwi pancernej
1x Konstancja Maria z Kolna Prusinowska, herbu Nałęcz
córka Krzysztofa Prusinowskiego
2x p. 1682 Apolinara Smogulecka, zm. 1723/8, córka
Jakuba, starosty nakielskiego
KATARZYNA
*ok. 1633,
zm. 1687/88
1x 1653 Stanisław
Andrzej Smoszewski
herbu Topór,
zm. po 1658
2x 1661 Wojciech
Tolibowski
 
KAZIMIERZ I
Tuczyński
*1640, zm. 1662
w Nakielnie,
Pilawce,
Strącznie 1661
w Bractwie Anioła
Stróża, z Tuczna
1642-60
 
ZOFIA
*1635/
1642
zm. 16.03
1705
benedyktynka
nadprzeor.
1687
klasztor
Poznań
                       
(1) MARIANNA
*22.05.1666
zm. po 1713
x Andrzej Mycielski
wsp. 1685-1729
starosta
inowrocławski
(1) ANNA TERESA
*29.07.1668
zm. 10.09.1720
x Andrzej Niemojewski
kaszt. bydgoski
zm. 1711
(1) KRZYSZTOF
ANTONI
*22.06.1670
zm. 16.07.1670
Zbąszyń
(1) ALEKSANDER
LUDWIK
*11.08.1671
zm. młodo po
1671
(1) ANDRZEJ III JÓZEF
*1672/78, zm. 15.06.1717 Tuczno
starosta powidzki 1697-1717
x 1669 Anna Niegolewska, zm. 25.07.1723
1v-to Adam Mycielski
ostatni z rodu
  <<<<<