Genealogia rodu Tuczyńskich de Wedel
(XVI - pocz. XVIII w.)

NADWARCIAŃSKI ROCZNIK HISTORYCZNO-ARCHIWALNY
NR 12/2005, NR 13/2006
, GORZÓW WIELKOPOLSKI
Grzegorz Jacek Brzustowicz, Granowo

Gdy w 1662 zmarł Kazimierz Tuczyński, podk. inowrocławski, w kazaniu na jego pogrzebie powiedziano, że dom Tuczyńskich jest jeden z domem Witteliuszów rzym., o których jasne z cesarskiemi rzym. tutułami historiae. Pamiętano jednak, że wywodzili się z niemieckiej rodziny von Wedel, której według tego samego kazania, Pomorze Karol W. przysądził tak, że od Tuczna aż do Szczecina dziedzictwo Tuczyńskich było. A inni dodają, że od Tuczna aż do Szczecina rozwlekłe szeroko Wedelów dziedzictwo było, kędy więcej niż sześćdziesiąt miast murowanych herby Wedelów na bramach swoich jeszcze za jego czasu miało.

HERB

GENEALOGIA

BIBLIOGRAFIA

NAZWISKO

Podobnie jak imiona tej spolszczonej linii niemieckiej rodziny rycerskiej von Wedel także i nazwisko uległo spolszczeniu. Stało to się po tym, jak Tuczno na stałe znalazło się w granicach Królestwa Polskiego. Od XV wieku występowali jako Wedelscy (1405), a od XVI wieku pisali się i byli zapisywani w polskich źródłach jako: Tuczyńscy z Tuczna, na Tucznie Tuczyński, Tuczeński (1493), Thuczeński (1520) lub Wedel Tuczyński a najczęściej Tuczyński de Wedel. Kasper Niesiecki pisał: Ci, co w Pomorskiem księstwie dziedziczyli na Tucznie, od tychże dóbr pisać się polskim akcentem poczęli Tuczyńskimi, czego dowodem jest list Zygmunta I. króla polskiego dany w 1528. W 1559 Wedlowie-Tuczyńscy otrzymali indygenat od króla polskiego Zyg. II Augusta, w którym uznano ich herb i szlachectwo.

W naszych badaniach nad linią tuczyńską rodu von Wedel ustalono blisko 28 osób żyjących od początków XVI do początków XVIII wieku. Dotychczasowe ustalenia genealogów ograniczały się jedynie do przedstawicieli płci męskiej. Rodowód uzupełniono o dziesięć przedstawicielek tego rodu. Ponadto zmniejszono wykres o jedną generację oraz przyjęto bardzo dużo uzupełnień co do lat życia, pełnienia urzędów, zawierania małżeństw i posiadanych dóbr.

B I O G R A M Y
MATZEKE (MAĆKO) II JAKUB JAN I KRZYSZTOF I STANISŁAW I Starszy ANNA
ANDRZEJ I KRZYSZTOF II PIOTR MAŁGORZATA ELŻBIETA STANISŁAW II Młodszy
MAŁGORZATA ? N. TUCZYŃSKA MARIANNA MAŁGORZATA ANDRZEJ II ? JAN
JAN STANISŁAW III KRZYSZTOF KAZIMIERZ ANNA KATARZYNA ZOFIA
MARIANNA ANNA TERESA KRZYSZTOF ANTONI ALEKSANDER LUDWIK ANDRZEJ III JÓZEF  
<<<<<