B
I
O
G
R
A
M
Y

JAKUB

 

Brat Maćka miał się urodzić po 1473 roku i został wspomniany w latach: 1490, 1499, 1502, 1504, 150854. Data urodzin jest hipotetyczna i nie wiemy, na jakiej informacji oparta. Pierwsza wzmianka o Jakubie pochodzi z roku 1490, gdy otrzymał do wspólnej ręki z bratem Maćkiem II zamki i miasteczka w Drawnie i Korytowie. Rodzi to przesłankę, że Jakub mógł podobnie jak Maćko (Matzeke II), urodzić się w początkach lat 70. XV wieku. Z kolejności występowania na dokumentach z końca XV wieku wynika, iż Jakub był młodszy od Maćka. Skoro przyjęliśmy, że Matzeke urodzić się mógł około 1474 roku, to Jakub urodziłby się po 1474. Zapewne w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XV wieku. 16 marca 1499 roku Jakub wraz z bratem otrzymał od elektora brandenburskiego Joachima I i margrabiego Albrechta potwierdzenie praw do części Drawna i Korytowa. Według rodowej genealogii został w Tucznie odnotowany w 1502 i 1504 roku. Ostatni raz miał być wzmiankowany w 1508 roku. Prawdopodobnie nie ożenił się i zmarł bezpotomnie, przekazując swe prawa do Tuczna bratu. Najprawdopodobniej dożył wieku około 40 lat.

 

 <<<<<