B
I
O
G
R
A
M
Y

JAN I

 

Wspomniany przez swego ojca Maćka II w 1532 roku na pierwszym miejscu wśród rodzeństwa i określony jako już dojrzały. Skoro najmłodszy Stanisław urodził się w 1516/17 roku, to dwaj starsi bracia musieli urodzić się przed 1516 rokiem. Małżeństwo Maćka Tuczyńskiego z Katarzyną Danaborską przypadło na około 1510 rok. Zatem Jan urodził się pomiędzy 1510 a 1515 rokiem. Myślę, że można zacieśnić datę na lata około 1510–1512. Jan Tuczyński odziedziczył swe imię po dziadku Janie Starszym Danaborskim (zm. 1517/18), nawiązywał także mianem do wuja Jana Młodszego Danaborskiego (zm. 1502/05) oraz do pradziada ze strony matki, Jana Oporowskiego h. Sulima (zm. 7 II 1494).

Jan nie wykazywał większej aktywności. Został wspomniany jako dziedzic na Tucznie w 1548 roku za życia ojca, a po jego śmierci w 1550 i 1558 (??) roku. W 1553 roku Andrzej Lupczinski, burmistrz poznański, sądził się z Janem Tuczeńskiem o 127 zł. długu. Przyjęło się, że Jan Tuczyński de Wedel zmarł w 1560 roku, bezpotomnie i w stanie bezżennym. Wydaje się jednak, że Jan I zmarł wcześniej. Już w 1555 roku Jan Grabski, kwitował braci Krzysztofa i Stanisława Tuczeńskich, spadkobierców Jana Tuczyńskiego ze 100 grzywien. Może użycie określenia spadkobiercy wobec braci Tuczyńskich oznaczało, że Jan już nie żył? Zapewne dlatego zgon Jana I należy przenieść na lata po 1550 a przed 1555. Najpewniej około 1555 roku. Posiadamy jednak wzmiankę, jakoby w 1594 roku Jan von Wedel z Tuczna starał się wszystkich mieszczan przekonać do katolicyzmu i miasteczko Tuczno zmusił siłą do jego przyjęcia. Wiemy, że pochowany został w rodzinnym grobowcu w kościele w Tucznie.
 

 <<<<<