B
I
O
G
R
A
M
 

KATARZYNA

W 1642 i 1647 roku Katarzyna została wspomniana jako córka Andrzeja II Tuczyńskiego i Marianny Leszczyńskiej. Wyszła za mąż w 1653 roku, co może być wskazówką, że urodziła się najpóźniej w 1635 roku. Może około 1633. Katarzyna miała dwóch mężów.

Polskim heraldykom data zawarcia pierwszego ze związków nie była znana. Na podstawie zapisek ziemskich dowiadujemy się, że w 1653 roku Katarzyna została żoną Stanisława Wojciecha Smoszewskiego herbu Topór, syna Jana Smoszewskiego kasztelana santockiego. W tym to roku Stanisław Smoszewski zapisał oprawę Tuczyńskiej na 1/2 dóbr Oleszno, Dobieszewo, Dobieszewko, Czerlinino, Kołaczkowo, określając ją przyszłą żoną. Ślub miał miejsce jeszcze w 1653 roku. Małżeństwo trwało zaledwie kilka lat. Stanisław Wojciech Smoszewski zmarł przed 1658 rokiem.

W 1659 roku Katarzyna jako wdowa uczestniczyła w konsekracji swej siostry w klasztorze benedyktynek poznańskich. Klasztorem benedyktynek interesowała się od lat. 13 lutego 1650 roku obdarowała konwent złotym krzyżykiem w celu zakupu obrazu NMP.

Drugim mężem Tuczyńskiej został Wojciech Tolibowski, kasztelan kamieński. Datę drugiego związku Katarzyny trzeba przesunąć z 1661 na rok 1660, kiedy to Katarzyna Tuczyńska została wspomniana ponownie jako zamężna. W 1687 roku już podwójna wdowa. Zmarła w 1687/88 roku. Pochowana została w 1687 w kościele poznańskim. Wspomniany w 1701 roku Kazimierz Tholibowski, syn Katarzyny Tuczyńskiej i Wojciecha Tolibowskiego, najprawdopodobniej imię odziedziczył po Tuczyńskich.

 <<<<<