B
I
O
G
R
A
M
 

KAZIMIERZ

Syn Andrzeja II i Marianny Leszczyńskiej. Urodził się po 1621 roku. Inni datują urodziny Andrzeja II na około 1640 rok, co jest raczej mało prawdopodobne, skoro Kazimierz już w 1644 roku dziedziczył dobra. Pan na Tucznie, Nakielnie, Stręcznie, Piławce. Zmarł w marcu 1662 bezpotomnie w Bractwie św. Anioła Stróża. W 1642 roku został wspomniany na drugim i na trzecim miejscu pośród braci. W 1644 roku otrzymał w podziale dóbr z braćmi: miasto Zbąszyń z zamkiem i wsie: Rajewo, Przyprostynia, Pierzyny, Zakrzewko, Chrośnica, Smolniki, Łomnica, Folwark Przedmiejski, Strzyżewo, Dąbrówka, folwark Samsonki, Nowawieś, Nądnie.

W 1656 studiował wraz z bratem Stanisławem w Ingolsztacie w kolegium jezuickim. Wspomniany w 1645, 1647, 1650 i w 1661 roku, gdy od brata księdza Jana kanclerza poznańskiego, otrzymał wsie Nakielno, Stręczno i Pilawka w powiecie wałeckim. Zapiska z 1662 mówi, że Kazimierz spisał testament, w ciężkiej będąc już chorobie 1662 roku. 11 marca, a już nie żył piątek po niedzieli Laetare. Po nim wiele ojczyzna sobie obiecywała, prędko zgasł dwudziestego wtórego życia swego. Stąd należy odrzucić hipotezę, że Kazimierz Tuczyński zmarł przed 1662 rokiem. Przed śmiercią Jegomość ksiądz (Kazimierz) Tuczyński, kanclerz tumski, mając pobożny afekt, na rzecz konwentu benedyktynek poznańskich, do którego należała jego siostra Zofia, zapisał 5.000 złotych na majętności Goślina.

Lecz jego matka Marianna przez trzy lata doprowadzała ją do porządku, podnosiła z ruin i chroniła przed rabunkiem żołnierzy. Z tej sumy Kazimierz Tuczyński przewidział 3.000 dla klasztoru, a 2.000 na poczet zadłużenia. Słusznie zatem przyjmuje się, że Kazimierz zmarł w 1661 roku.

 <<<<<