B
I
O
G
R
A
M
Y

KRZYSZTOF I

 

Data urodzin nie jest znana. Urodził się w latach 1510-1516, skoro w 1532 roku określony został jako dojrzały. Jego urodziny kładę na lata 1513–1515. Był drugim synem Maćka II i Katarzyny Danaborskiej. Imię otrzymał po wuju, Krzysztofie Danaborskim herbu Topór. Krzysztof I był właścicielem części miasta i zamku Tuczna od 1532 roku oraz nowomarchijskiego Próchnowa (1565). Pełnił urząd sędziego grodzkiego wałeckiego. Ożenił się chyba w 1553 roku z Anną Rożnowską (herbu Ogończyk lub Nowina), córką Jakuba Rożnowskiego. Anna Rosnowska została wspomniana jako żona Krzysztofa Tuczyńskiego po raz pierwszy w 1553 roku, gdy zobowiązała się swemu stryjowi Janowi sprzedać swe udziały we wsi Luboniec i Kampa w powiecie pyzdrskim, przynależne jej ze spadku po stryju Marcinie. W tym samym roku Anna zawarła ugodę ze stryjem, po czym za zgodą Krzysztofa Tuczyńskiego sprzedała owe dobra temuż stryjowi. Ponadto Krzysztof Tuczyński w 1553 roku na połowie dóbr należących z działu z braćmi rodzonymi Janem i Stanisławem Tuczyńskimi zapisał żonie Annie Rossnowskiej wioski Ociosna i Czarnotki w powiecie poznańskim i wyderkował Maciejowi Gałczyńskiemu. Zabezpieczanie tych wsi to zapewne oprawa, co mogłoby świadczyć, że ślub Krzysztofa i Anny miał miejsce raczej w 1553 roku.

W podziale przeprowadzonym w 1562 roku Krzysztof Tuczyński otrzymał Nakielno, Prusinowo, Knakiendorp i trzy części Stręczna, pół Dzikowa, pół Stibowi, pół Moxthii, w Jeziorkach, pół w Giżnie, pół w Łowiczu i pół Tuczna, podobnie jak jego brat. Można tę datę zacieśnić. Krzysztof I Tuczyński żył jeszcze w 1569 roku, ponieważ oddawał wówczas sto grzywien długu Agnieszce Zakrzewskiej z Paluchowa. Przyjmuje się, że zmarł w 1570 roku. Wdowa po Krzysztofie Tuczyńskim Anna jest wspominana dopiero od 1575 roku. Żyła jeszcze w 1588 roku, gdy była kwitowana przez Macieja Boboleckiego z Bobolczyna. Z tego powodu musimy przesunąć śmierć Anny Rożnowskiej z przyjmowanej dotąd daty po 1587 na po 1588 roku. Krzysztof I i Anna Tuczyńska doczekali się dwójki dzieci: Stanisława II Juniora i Małgorzaty.

 <<<<<