B
I
O
G
R
A
M
Y

 

KRZYSZTOF II

 

Syn Stanisława I. Urodził się w 1565 roku, a zmarł 6 stycznia 1649 roku. Sędzia wałecki od 1611 roku, kasztelan santocki w latach 1615-1623 (1623-1658?) i poznański od 1623-1649 roku. Znany protektor jezuitów w Wałczu. W 1621 roku był królewskim posłem do cesarza Ferdynanda II i na zjazd ratyzboński. Pełnił także funkcję posła do prowincjała jezuitów w Rzymie.
Na przestrzeni lat 1590-1591 wymarli trzej Tuczyńscy: Stanisław II, Andrzej I i Piotr I. Krzysztof II Tuczyński stał się wówczas jedynym przedstawicielem rodu. Zaraz w 1592 roku oblatował do Metryki Koronnej potwierdzenie dóbr od króla Zygmunta I Starego. Znajdujemy stosowną informację, iż Maciej Tuczyński de Wedel zamek i miasto Tuczno z licznymi wsiami otrzymał z braćmi od ojca w 1532 roku. Tutaj określono filiację Krzysztofa jako syna Stanisława Tuczyńskiego.
W 1593 roku Wedlowie z Drawna przypomnieli o swych roszczeniach do części Tuczna. Wówczas Krzysztof Wedel Tuczyński, na Tucznie dziedzic, z powodu chwilowego zamknięcia ksiąg wałeckich, skarżył się w Poznaniu przeciwko krewnym z linii drawieńskiej - Joachimowi Wedelskiemu pryncypałowi i Hassowi Wedlowi pomocnikowi, synom Rydygiera o najście miasteczka Tuczna w jego nieobecność. Doszło zatem do zadrażnień. Być może przyczyną było nią wiano dla żony Krzysztofa.
 

 <<<<<