B
I
O
G
R
A
M

KRZYSZTOF
ANTONI

Syn Stanisława III Krzysztofa i Konstancji Prusimskiej. W księgach metrykalnych zapisano pod dniem 22 czerwca 1670, że urodził się Krzysztof Antoni syn Stanisława na Tucznie Tuczyńskiego stolnika inowrocławskiego i Konstancji Prusimskiej. Rodzice chrzestni: Wojciech Breza, starosta nowodworski i Małgorzata Konarska. Zmarł w dzieciństwie. Data zgonu nieznana. Przy wyliczaniu w 1671 roku potomstwa Stanisława III Krzysztofa wymieniony został Krzysztof Antoni urodzony w Poznaniu, a zmarły pomiędzy 5/7. (6 ?) ... + w Zbšszyniu. Zmarł zatem chyba 6 lipca tego samego 1670 roku.

 <<<<<