B
I
O
G
R
A
M
Y

 

MAŁGORZATA

 

Córka Krzysztofa I i Anny Rożnowskiej. Najprawdopodobniej urodziła się po 1553-1560 roku. Nie wiemy czy była starsza od brata Stanisława II. Skoro związek małżeński zawarła w 1575 roku, to urodzić się mogła w drugiej połowie lat 50. XVI wieku. W 1575 roku Małgorzata została żoną Stanisława Zaremby.

W 1579 roku zastawiła swoją dziedziczną część wsi Strachocice w powiecie sieradzkim Janowi Mycielskiemu de Wietchinino. W 1591 roku została określona jako dziedziczka po bracie części zamku i miasta Tuczno i wsi przyległych w towarzystwie Krzysztofa Tuczyńskiego, syna Stanisława Tuczyńskiego seniora, brata swego stryjecznego rodzona, zaznaczono ponadto w tym zapisie, że z powodu wiernej służby Jerzego Kyona z Draszondorff wasala seu feudalis dominatus Tuczensis, świadczących od wielu lat ojcu i bratu jej, zapisała mu sumę 500 zł i w tej sumie cztery łany roli we wsi Stręczno w powiecie wałeckim wieczyście dała. W tym samym roku Jerzy Kyona został intromitowany przez Małgorzatę Tuczyńską w Stręcznie. Potem doszło do zatargu Kyony z Wałczem. W 1595 roku znajdujemy w księgach ziemskich zapis, iż Jerzy Kyona, sługa Małgorzaty Tuczyńskiej, żony Stanisława Zaremby, został poraniony przez mieszczan wałeckich. To samo Jan Bliźniewski, sługa Stanisława został zabity jako drugi.

W 1593 roku Małgorzata zapożyczała się u mieszczki wągrowieckiej Anny Sieklickiej. W 1595 roku Małgorzata Tuczyńska zapisała dług 300 złp Barbarze Choińskiej córce Andrzeja Choińskiego. W 1599 roku Stanisław Zaremba, mąż Małgorzaty, oddał prawem lennym Marcjanowi Kwiatkowskiemu cały Wysoki Ostrów zwany „Bytyń”, położony na jeziorze Bytyń (dawne grodzisko?). Odtąd Kwiatkowski był wasalem panów z Tuczna. Wspomniana jeszcze w 1618 roku.

Zmarła pomiędzy 1621-1625 rokiem. Jej mąż Stanisław Zaremba z Kalinowy zmarł około 1611 roku. Z tego małżeństwa pochodziły dzieci: Aleksander (zm. 1636), Marianna, Stanisław (zm. 1643) i Mikołaj (zm. 1625) ożeniony z Elżbietą Jarocką Zarembowie. Z tego grona Stanisław Zaremba nawiązywał imieniem do rodu Tuczyńskich de Wedel.

 <<<<<