B
I
O
G
R
A
M
Y

MAŁGORZATA

Córka Krzysztofa II Tuczyńskiego, raczej z jego drugiego związku z Firlejówną. Aby ustalić daty jej życia, zmuszeni jesteśmy do postawienia kilku hipotez. Skoro jej brat urodził się w 1602 roku, to jej urodziny należałoby kłaść na po 1602, a przed 1614 rokiem, kiedy to nastąpiła śmierć jej matki. Swoje imię odziedziczyła po ciotce Małgorzacie Zarembie z domu Tuczyńskiej (zm. 1621/25).

Została żoną Mikołaja Wejhera (zm. 1647), wojewody malborskiego (1641), chełmińskiego (1643), starosty radzyńskiego, kowalewskiego i posła na sejm (1631). Ojciec Mikołaja, Jan Wejher (1580–1626), był podkomorzym chełmińskim i wojewodą malborskim. Być może za sprawą pokrewieństwa z Wejherami u Tuczyńskich pojawiły się potem imiona: Jan, Zofia i Ludwik oraz artystyczne naśladownictwo dzieł Hana w fundacjach dla kościoła w Tucznie.

Małgorzata Tuczyńska zmarła przed 1640 rokiem. Inni datowali jej zgon na około 1640, a nawet na po 1646 roku. Została pochowana w klasztorze franciszkanów w Chełmnie. Małgorzata z Wejherem doczekała się jednej córki Konstancji Anny, żony 1-voto Franciszka Sędziwoja Czarnkowskiego herbu Nałęcz, kasztelana poznańskiego; 2-voto Wojciecha Konstantego Brezy, wojewody poznańskiego.

 <<<<<