B
I
O
G
R
A
M
Y

MARIANNA

Córka Krzysztofa II Tuczyńskiego. Data urodzin nieznana. Została żoną Jana Sokołowskiego herbu Pomian, kasztelana bydgoskiego, starosty radziejowskiego i obornickiego (1621), syna Jarosława Sokołowskiego kasztelana brzesko-kujawskiego.

 Ród Sokołowskich z Warzymowa zyskał na znaczeniu i wszedł do grona najznaczniejszych rodów wielkopolskich w 1563 roku, gdy Krzysztof Sokołowski został starostą rogozińsko-budzyńskim. Potem urząd przejął syn Michał i w 1629 roku Paweł. Jan z Warzymowa Sokołowski, starosta radziejowski, na Warzymowie i na połowie wsi przyległych: Dąmb, Góry, Buszkowo. Siedlec, Radwanczewo, Rakowo, Przewos, Nowawieś, Lenartowo, Racięcino, Słonkowo i Nocz, Koszewo, Nikel i Noteski, przypadłych sobie mocą działów braterskich dokonanych przez ojca Jarosława Sokołowskiego, kasztelana brzeskiego, (które to) w roku 1621 zapisał w posagu 36.000 złp Marjannie Tuczyńskiej, córce Krzysztofa Tuczyńskiego, kasztelana poznańskiego.

 Marianna mogła się urodzić najpóźniej w 1604 roku, gdyby pochodziła z drugiego związku małżeńskiego Krzysztofa. Ale swoim imieniem wyraźnie nawiązywała do pierwszej żony Tuczyńskiego, Marianny Zborowskiej. I z tego powodu uznaję Mariannę za córkę Krzysztofa II z pierwszego związku małżeńskiego. Ponieważ związek ten był krótki (1593–1594), to córka urodziłaby się najprawdopodobniej w 1594 roku.

Mąż Marianny, Jan Sokołowski kasztelan bydgoski, prawdopodobnie nie żył w 1631 roku, gdy sprawy finansowe regulował jego brat Maciej Sokołowski, starosta radziejowski z żoną, przekazując Mariannie Tuczyńskiej sumy 43 000 i 12 000 złp, zapisanych jej przez męża. Marianna Tuczyńska zmarła 17 lipca 1638 roku. Wraz z Janem Sokołowskim Marianna doczekała się syna Krzysztofa Sokołowskiego (ur. 28 IV 1628), nawiązującego imieniem do dziada z rodu Tuczyńskich de Wedel oraz córki – Anny Sokołowskiej, która pozostała w stanie panieńskim.

Opiekunem Marianny i jej dzieci został stryj Andrzej II Tuczyński. Jednakże po śmierci Marianny stryj nie wywiązywał się należycie z kurateli i w 1641 roku Anna Sokołowska pozwała go przed sąd o rozliczenie się z opieki. Ostatni raz o Annie Sokołowskiej słychać w 1686 roku.

 <<<<<