B
I
O
G
R
A
M

 

 


MARIANNA

Córka Stanisława III Krzysztofa. Urodziła się 22 maja 1666, zmarła po 1713 roku. Żona Andrzeja (Jędrzeja) Mycielskiego herbu Dołęga, starosty inowrocławskiego. Marianna w 1695 roku otrzymała od męża wioski Łęka i folwark Kopanie w powiecie kościańskim.

Jej mąż walczył przeciwko Turkom pod Chocimiem w 1673 roku. Najprawdopodobniej tam poznali się ojciec Tuczyńskiej i jej przyszły mąż. W 1697 roku Mycielski wybierał na króla Augusta II Sasa. Często posłował na sejmy. Wicemarszałek Trybunału Koronnego w 1701 roku. Z tego małżeństwa pochodziły dzieci: Marianna i Katarzyna zakonnice, Teresa Skoroszewska, kasztelanowa przemęcka, Zofia Koźmińska, wojewodzianka kaliska, i Konstncja, żona Hieronima Ponińskiego, oraz synowie: Jan – młodo zmarły w Paryżu i Józef Mycielscy. Inne źródła podają drugie imiona tych dzieci i daty urodzin: Stanisława Adama *19 marca 1685, Jana Ignacego *15 sierpnia 1695 (matką chrzestną była Apolinara Tuczyńska kasztelanowa gnieźnieńska), córki Zofia Magdalena *3 sierpnia 1699, i Konstancja Agnieszka *30 stycznia 1701.

Fortuna Tuczyńskich de Wedel po śmierci ostatniego z rodu w 1717 roku przeszła na rodziny spokrewnione poprzez szlachcianki Tuczyńskie, w tym na Mycielskich. Już w 1717 roku dziedzicem Tuczna, Osieczna i Wojnowic tytułował się Józef na Tucznie Mycielski, syn Marianny Tuczyńskiej i Andrzeja Mycielskiego. W 1719 roku był starostą kruszwickim. Potem w 1729 i 1732 stolnik koronny, następnie rotmistrz poznański. Podpisał elekcję Augusta III w 1733 roku. Dobry patryota i zawołany gospodarz, cieszył się zaufaniem u okolicznej szlachty i był bardzo ceniony za prawość charakteru. Zmarł w 1739 roku bezpotomnie, a był żonaty z Karoliną Małachowską, wojewodzianką poznańską.

Po Józefie Tuczno przeszło na kuzyna Macieja z Mycielinna (wsp. 1717–1733), chorążego koronnego, starosty krzemienieckiego. Potem na jego syna Stanisława, starostę lubiatowskiego, generał-majora wojsk litewskich, kawalera Orderu Orła Białego i św. Stanisława, dziedzica Tuczyna, Szubina i Dłoni, posła na sejm 1776 roku. Z żoną Konstancją Jabłonowską nie doczekał potomstwa.

Marianna Tuczyńska, po śmierci Andrzeja Mycielskiego wyszła po raz drugi za mąż za niejakiego Adama Radońskiego vel Rodowskiego. Potem w 1720 roku kasztelan krzywiński Mikołaj Skoroszewski, wspomniany jako mąż Marianny na Tucznie, wdowy po Andrzeju Mycielskim, chorążym poznańskim, a 2-o v. po Adamie Radońskim, staroście inowłodzkim. Drugi ślub miał miejsce po 1710 roku, bowiem wtedy jeszcze wspomniano Mariannę Tuczyńską wdowę po Andrzeju Mycielielskim. A trzeci, około 1720.

 <<<<<