B
I
O
G
R
A
M
Y

PIOTR

 

Syn Stanisława I Starszego i Katarzyny Opalińskiej. Data urodzin nie jest znana. Odziedziczył imię po swym dziadku ze strony matki, Piotrze Opalińskim kasztelanie lądzkim (1529), gnieźnieńskim (1531), poznańskim (1542), właścicielu Włoszakowic, znanym pośle na sejm i nauczycielu królewicza Zygmunta II Augusta Jagiellończyka. Podobne imię nosili jego pradziad i prapradziad z rodu Opalińskich. Od 1574 roku wspomniany jako współwłaściciel Tuczna. W 1590 roku wymienionyzostał po bracie Krzysztofie, gdy kwitował ich Stanisław, hrabia z Górki, ze spraw o granice dóbr wieleńskich. Był zatem młodszy od Krzysztofa. Mógł się urodzić najwcześniej w 1566 roku. Zmarł w 1590 lub najpóźniej w 1591 roku, kiedy jego brat Krzysztof został określony spadkobiercą Piotra.
 

 <<<<<