B
I
O
G
R
A
M
Y

 

 

 

STANISŁAW II
MŁODSZY

 

Data urodzenia nieznana. Małżeństwo jego rodziców: Krzysztofa I i Anny Rożnowskiej datowane było dotąd na lata 1561–1575. Natomiast na podstawie naszych badań przesunęliśmy datę zawarcia związku małżeńskiego przez jego rodziców na około 1553 rok. Zatem urodziny Stanisława II i jego siostry Małgorzaty przypadły na lata 1554–1560. Weźmy jednak pod uwagę, że Stanisław ożenił się w 1578 roku, czyli był w wieku sprawnym, a zatem urodziłby się najpóźniej około 1560 roku. Swoje imię otrzymał zapewne po stryju Stanisławie I Tuczyńskim.

Ożenił się przed 1578 rokiem z Dorotą von Wedel Frydlandzką (z Mirosławca), zmarłą po 1609 roku. W 1578 roku Stanisław Tuczyński syn Krzysztofa wspomniany został na całym miasteczku Tuczno wraz z młynem wodnym i na wsiach: Zdbowo, Knakendorff, Jeziorki, Martew i na folwarkach miejskich Tuczna. Wioski Zdbowo i Bytyń zapisał jako dochód swej żonie Dorocie Wedelskiej, córce Jerzego Wedelskiego de Frydlauth. W tym samym roku Jerzy Wedelski (Frydlandzki) zaaprobował oprawę córki, daną w grodzie poznańskim przez Stanisława Tuczyńskiego juniora na Tucznie. W 1580 roku Stanisław II dostał pod opiekę wraz z Michałem z Łukowa Białośliwskim i Andrzejem Opalińskim z Bnina, synów Stanisława I Tuczyńskiego Starszego: Andrzeja, Krzysztofa i Piotra. Ostatni raz Stanisława II wspomniano w 1590 roku, gdy został pozwany do sądu przez mieszczan poznańskich Pawła Kosza i Andrzeja Matha o potrójne vadium o wielkości 2.100 srebrnych talarów.

Stanisław II zmarł w 1590, według innych w 1591 roku. Wydaje się jednak, że zgon nastąpił dopiero w 1591 roku, ponieważ w tym roku Dorota de Wedel Tuczyńska, wdowa po Stanisławie była intromitowana do oprawy wdowiej, czyli do całych części miasteczka Tuczna, folwarku i młyna oraz do całych wsi: Dzikowo z folwarkami, Martew, Bytyń i do połowy wsi Strykowo, Knakendorff i Jeziorki. W tym też roku siostra Stanisława II Małgorzata, została określona jako spadkobierczyni Stanisława Tuczyńskiego juniora, bezpotomnie zmarłego. Te dwie informacje skłaniają nas do przyjęcia roku 1591 dla śmierci Stanisława II Tuczyńskiego de Wedel.

Wdowa po Stanisławie, Dorota de Wedel Tuczyńska, jeszcze przed 1595 rokiem wyszła ponownie za mąż. W 1595 roku była już żoną Heninga von Ramel szlachcica z Księstwa Pomorskiego. Dorota wyszła za mąż także po raz trzeci, za Jana z Górki, kasztelana santockiego w latach 1601–1604, zmarłego w 1609 roku. Przeżyła trzech mężów. Zmarła zapewne w 1618 roku, gdy wystąpili w sądzie jej spadkobiercy do części Tuczna i przyległych wsi, czyli Dorota Guntemberkowna Kaliska (von Güntersberg), córka Joachima, a wdowa po Macieju ze Słup Wałdowskim i Małgorzata z Tuczna, wdowa po Stanisławie Zarembie z Kalinowy.

 <<<<<